Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Back to top
Follow us:

Polityka Prywatności

Home / Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Przedpełski z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2a 14-400 Pasłęk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość dokonania zakupu. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie naszemu zaufanemu podwykonawcy Usługi IT DESIGNEZ Łukasz Kowalczyk z siedzibą przy ul. Wileńskiej 4, 14-400 Pasłęk.  Do twoich praw należy dostęp do Twoich danych, zmieniania ich, poprawiania czy  uzupełniania. Masz również prawo do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz do wnioskowania o usunięcie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetrzymywać będziemy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia. Przechowujemy je do momentu usunięcia Twojego konta w naszym sklepie. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem. Warunkiem zawarcia umowy między nami, czyli realizacji Twojego zamówienia jest podanie danych osobowych. Odmowa skutkuje niemożnością realizacji Twojego zamówienia.  Gwarantujemy, że w przypadku powierzenia oraz przetwarzania Twoich danych osobowych przez podwykonawcę Usługi IT DESIGNEZ Łukasz Kowalczyk z siedzibą przy ul. Wileńskiej 4 14-400 Pasłęk jest realizowane wiążąco prawnie w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru,  zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne, realizację certyfikatu ochrony danych osobowych. 

Twoje dane osobowe zabezpieczone są oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) ustawa z dnia 29.06.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

Gwarantujemy odpowiednie środki zapewniające całkowite bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Są to w szczególności środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do Twoich danych, przetwarzanie ich niezgodnie z prawem, ich zniszczeniu oraz utracie. 

Gdy przestaniesz korzystać z naszych usług,  w skutek odmowy akceptacji zmian w regulaminie lub wypowiedzenia Regulaminu Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów prawa bądź regulaminu. 

You don't have permission to register